european jazz trio


japanesque
Japanesque
2009
M&I MYCJ30540track listing

1 Miagete Goran Yoruno Hoshio

2 Hana

3 Yosaku

4 Akatonbo

5 Itoshino Erii

6 Senno Kazeni Natte

7 Iihi Tabidachi

8 Kosumosu

9 Tsubasao Kudasai

10 Nada Sousou

11 Hamabeno Uta

12 Kawano Nagareno Youni
produced by Makoto Mimata and Hiro Yamashita


order this album at
CDJapan (Japan)
HMV (Japan)
CD Universe
Amazon.com[top of page] [back to discography]